Asen Gryczew

Supervisor of Strategic Projects; SMYK sp. z o. o.

Ekspert w dziedzinie poprawy wyników i restrukturyzacji z dużym doświadczeniem zarówno w zarządzaniu, jak iw nadzorze nad średniej wielkości firmami (20-40 mln EUR). Specjalizacje:

• Doświadczenie: restrukturyzacje, turn-around, startups, poprawa wydajności, rozwój strategii, integracja po fuzji, redukcja kosztów, due diligence

• Doświadczenie branżowe: SMCG (urządzenia domowe, meble, płytki ceramiczne), FMCG (kosmetyki, soki, mięso), handel detaliczny (elektronika, sklepy z produktami dla dzieci, buty), B2B (system aluminiowy, sklejka, alkohol, odczynniki, systemy załadowcze, system transportowy), usługi (MRO, consulting, outsourcing) SaaS, markety

• Kraje: Polska, Serbia, Rosja, Ukraina.

Consultant and trainer for business Expert in performance improvement and restructuring with significant experience both in management as well as in supervision of medium size companies (EUR 20 – 40 million). Specialties:

• Functional experience: restructuring, turn-around, startups, performance improvement, strategy development, post-merger integration and cost reduction, due diligence

• Industry experience: SMCG (domestic appliances, furniture, ceramic tiles), FMCG (cosmetics, juice, meat), retail (electronics, convenience shops, pharmaceuticals, DIY, vending, kids products, shoes), B2B (aluminum system, plywood, alcohol, reagents, loading systems, transportation system), services (MRO, consulting, outsourcing), SaaS, marketplaces

• Countries: Poland, Serbia, Russia, Ukraine.