Katarzyna Romanowicz

LEADERSHIP CONSULTANT, ETTA

Katarzyna ma 11 lat czyli około 8000 godzin doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów i projektów rozwojowych. Jej doświadczenie i kompetencje obejmują również zarządzanie i ocenę projektów szkoleniowych. Prowadzi programy rozwojowe związane z zarządzaniem, budowaniem zespołu, przywództwem, twórczym rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem różnorodnością wiekową oraz sztuką prezentacji. Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie PCC (Professional Certified Coach), z doświadczeniem ponad 1000 godzin coachingu dla menedżerów i specjalistów w wielu firmach. Jej poprzednie doświadczenie zawodowe obejmuje obszar obsługi klienta, sprzedaży i badań rynku dla międzynarodowych firm.

Katarzyna has 11 years which means approximately 8,000 hours of experience in creating and implementation of development programs and projects. Her experience and expertise include the management and evaluation of training projects. She runs development programs related to the management, team building, leadership, creative problem solving, age diversity management and the art of presentation. She is an accredited coach of ICF (International Coach Federation) at the PCC level (Professional Certified Coach), with the experience of over 1000 hours of coaching for managers and specialists in many companies. Her previous professional experience includes the area of customer service, sales and market research for international companies.