Bartosz Poździk

CHIEF OPERATING OFFICER AT CREDIT-SUISSE COE POLAND

 

Obecnie prowadzi działania operacyjne wrocławskiego biura Credit Suisse, koncentrując się na aspektach finansowym, ryzyka i controlingu

Bartosz Poździk pracuje jako CEO Credit Suisse we Wrocławiu. Dołączył do Credit Suisse w lutym 2015. Nadzoruje wrocławskie BDC w zakresie operacji, w tym w zakresie aspektów finansowych, ryzyka oraz controllingu. Dodatkowo rozwija i nadzoruje także działania operacyjne i raportowanie w centrum, zapewniając ich powiązanie z celami strategicznymi i zgodność z lokalnymi wymogami i uregulowaniami. W ciągu ostatnich miesięcy Bartosz jest także odpowiedzialny za założenie nowego biura Credit Suisse w Warszawie.

Przed Credit Suisse, Bartosz Poździk spędził ponad 4 lata w Atos IT Services, gdzie prowadził Cross Functional Services & IT Service Management, rozwijając i prowadząc międzyfunkcyjne platformy angażujące ponad 450 osób zatrudnionych w następujących obszarach: operacje i architektura biznesowa, dostarczanie projektów i programów oraz zarządzanie procesami IT. Wcześniej przez ponad dekadę pełnił rozmaite role liderskie i zarządzające w działe Operations and Risk Division Banku BPH grupy GE Capital. Ma znaczącą listę osiągnięć w zakresie prowadzenia międzynarodowych projektów o wysokich budżetach dla Klientów zewnętrznych oraz kierowanie sektorów biznesu mocno koncentrujących się na nieustannym doskonalenu i zarządzaniu efektywnością.

Bartosz Poździk jest magistrem prawa oraz magistrem administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Currently: operationally oversees Wroclaw Office of Credit Suisse with focus on the financial, risk and controlling aspects
Bartosz Poździk is the Chief Opertaing Officer of Credit Suisse Office in Wrocław. He joined Credit Suisse in February 2015. In his role, he operationally oversees the Wroclaw BDC, including, financial, risk and controlling aspects. Additonally, he develops and supervises site operations and reporting, ensuring alignement to the strategic objectives, and compliance with local regulatory requirements. In recent months, Bartosz has been accounable for establihing a new Credit Suisse office in Warsaw.
Prior to joining Credit Suisse, Mr. Poździk spent over four years working for Atos IT Services where he was the Head of Cross Functional Services & IT Service Management, developing and running cross functional platforms employing over 450 staff in the following areas: business operations and architecture, project and program delivery, and IT process management. Prior to that, for over decade he held various senior leadership and business management positions in the Operations and Risk Division at Bank BPH GE Capital group. He has a solid track record in delivering international, high budgetary projects to external clients and driving profit and loss based business units strongly focused on continual improvement and efficeny management.
Bartosz Poździk holds a Master of Law and Master of Administration degrees from University of Gdańsk.