Edesio Santana

SERVICE DELIVERY MANAGER IBM

 

Lean Sigma Black Belt o międzynarodowym doświadczeniu, współpracujący z międzykulturowymi zespołami w Hewlett-Packard, Credit Suisse oraz IBM. Praktyk Design Thinking oraz Agile, autor serii artykułów “The Business Change”, publikowanych na LinkedIn. Laureat Nagrody EMEA Operations za Innowacje i Kreatywność w Credit Suisse w 2014 oraz certyfikowany praktyk IBM Design Thinking Practitioner w 2016.

Lean Sigma Black Belt with International experience and a decade working with cross-cultural teams on Hewlett-Packard, Credit Suisse and IBM. Design thinking and Agile practitioner, author of the series of articles “The Business Change”, published on LinkedIn. Winner of the EMEA Operations Award for Innovation & Creativity on Credit Suisse in 2014 and certified IBM Design Thinking Practitioner in 2016.