Grażyna Drab

DOŚWIADCZONY MENADŻER / EXPERIENCED INTERNATIONAL MANAGER

 

Menedżerka z ponad 20-letnim stażem w obszarze finansów i zarządzania ludźmi.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Studiowała również ekonomię na Uniwersytecie UFSIA w Antwerpii (Belgia) oraz Katolickim Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (Austria). Już w okresie pracy zawodowej ukończyła studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) uzyskawszy tytuł brytyjskiego certyfikowanego biegłego księgowego.

Doświadczenie w pracy w biznesie w Polsce zdobyła pracując przez 12 lat dla firmy z Wielkiej Czwórki (audyt i doradztwo biznesowe) oraz ponad 7 lat w typowej firmie korporacyjnej (centra usług dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz centrum doskonałości finansowej). Dopełnieniem jej kariery zawodowej zawsze było i jest uczestniczenie w programach rozwoju pracowniczego (coaching i mentoring).

Pracowała również ponad 2 lata w Paryżu podczas projektu finansowego dla jednej z największych grup ubezpieczeniowych na świecie, które pozwoliło na zebranie znaczącego doświadczenia międzykulturowego. Wykorzystuje je na co dzień w bieżącej pracy.

Manager with over 20 years experience in finance and people management.
Graduated the Faculty of Management from Poznan University of Economics. She studied also at UFSIA University in Antwerp (Belgium) and the Catholic University in Tilburg (Netherlands), as well as the University of Economics in Vienna (Austria). Having started professional work, she also graduated ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) and obtained the official title of a British certified chartered accountant.
Grazyna gained her working experience in business, having worked for one of the Big Four companies for more than 12 years (audit and business consultancy) and over 7 years in typical corporate environment (shared service center for external and internal customers, and a Center of Excellence). Coaching, mentoring and other ways of employee development have always been an important complement of her professional career.
Grażyna also worked 2+ years in Paris in a financial project for one of the largest insurance groups in the world, which let her collect significant cross-cultural experience. She applies it in everyday work now.