Grzegorz Pabian

GENERAL MANAGER, UBS

 

Poprzez zaangażowanie, pasję, wiedzę i doświadczenie, Grzegorz był w stanie współtworzyć jedno z najbardziej dynamicznych centrów rozwoju w Polsce, Nokia Siemens Networks. Potrafiąc z jednej strony szczegółowo kontrolować zadania i zapewniać ich wykonanie, a z drugiej budować zespół jako lider, Grzegorz jest doskonałym mentorem, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, inspirując ich do inniwacyjności i zaangażowania.

With his engagement, passion, knowledge, and experience in Nokia Siemens Networks Grzegorz was able to create one of the most dynamic development centers in Poland. Grzegorz is a great administrator being able to control the tasks and assure their completion on the one hand, and on the other he is a great leader who can build the team, its spirit and atmosphere. Grzegorz is an excellent coach sharing knowledge and experience with others, inspiring them to become more innovative and engaged.