Monika Chutnik

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA ETTA GLOBAL LEADERSHIP CONSULTING

 

Konsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji. Szkoli i doradza kadrze kierowniczej różnych szczebli. Ekspert we współpracy międzykulturowej i dynamice w wirtualnych zespołach.

Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels. Expert in the cross-cultural cooperation and dynamics of virtual teams