ZAREJESTRUJ SIĘ / REGISTER

CENY KONFERENCJI/ PRICES OF THE CONFERENCE

EARLY BIRD

690 zł netto / net
available until Jan 14th, 2018

FIRST MINUTE

800 zł netto / net
up to Feb 28th, 2018

REGULAR

950 zł netto / net
up to April 12th, 2018

NETWORKING DINNER
150zł netto
PAKIETY / PACKAGES

WARSZTAT PRZEDKONGRESOWY /

PRE-CONFERENCE WORKHOPS

+

NETWORKING DINNER

 You are saving PLN 50!

WARSZTAT PRZEDKONGRESOWY /

PRE-CONFERENCE WORKHOPS

+

KONFERENCJA/ CONFERENCE

 Networking dinner gratis!

NETWORKING

DINNER

+

KONFERENCJA / CONFERENCE

You are saving PLN 50!

  • W przypadku zgłoszenia się więcej osób z jednej firmy, I osoba – koszt 100%, II osoba – 15% rabatu. W przypadku zgłoszenia się 3 osób i więcej: I osoba ponosi koszt 100%, II osoba – 15% rabatu, III osoba i kolejne – 30% rabatu. / If more people come from one company, I person – cost 100%, II person – 15% discount. If 3 and more people come: I person will pay 100%, II person – 15% discount, 3rd person and more – 30% discount.
  • Cena obejmuje: udział w jednym dniu Konferencji, materiały merytoryczne dla Uczestników, przerwy kawowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegów oraz kosztów. / The price includes: participation in the one day conference, materials for participants, coffee breaks and lunch. Price does not include accommodation and travel costs.
  • Rabaty się nie sumują. Liczba miejsc jest ograniczona. / Discounts do not add up. Number of places is limited.

DANE UCZESTNIKA/ PARTICIPANTS DATA


DANE DO FAKTURY/ BILLING​​ Rozumiem, że konferencja będzie organizowana w języku angielskim. /I understand that the conference will be run in English

​​ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi konferencji przez firmę ETTA Monika Chutnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). / I hereby consent to the processing of personal data for the purposes of conference services by ETTA Monika Chutnik accordance with the Law on Personal Data Protection (Dz. U. nr 133/97, poz. 883)

​​ Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konferencji. / I have read and accept the Regulations of the Conference

captcha